Trivsel er viktigere for oss enn volum, men vi vil allikevel gjerne ha flere medlemmer!

Vi synes det er viktigere at vi trives sammen enn at laget har hurtig og sterk vekst. Vi setter derfor noen krav som vi ber deg lese om før du søker medlemskap i Straumeyjar Vikinglag. Dette dreier seg om hvordan du ser på skandinavisk historie, samfunnet vi lever i og menneskene rundt deg, og det handler om din aktivitet i laget.

Last ned disclaimer om vikinglagets profil her.

Dersom du på noen måte er uenig i noe av det som står i dette dokumentet så trenger du ikke søke om medlemskap.

Som medlem får du delta på våre workshops og kan dra nytte av medlemmenes kunnskaper når det gjelder historie, arkeologi og handverk. Du vil få tilgang til vår lukkede medlemsgruppe på Facebook. I denne gruppa deler medlemmene interessante nyheter, artikler og bilder av sine prosjekter, og ofte også artige greier som vikingnerder setter pris på. Lagets aktiviteter blir først publisert der. Den er også åsted for diskusjoner rundt prosjekter, både personlige og for hele laget, samt sommersesongen og hvilke  markeder som er mest attraktive.

Dersom du ikke bruker Facebook men allikevel er aktiv på andre måter så kan du be om at informasjon om events og aktiviteter sendes via epost.

straumeyjar_shield_white_whitebg

Vilkår for medlemskap:

Vårt ønske om å ha en sunn gruppedynamikk med felles mål og retning er årsaken til de følgende vilkårene. Vi ønsker også at Facebookgruppa skal være et forum der medlemmene fritt kan diskutere saker som kun angår aktive medlemmer.

Vi ønsker å treffe deg før vi vurderer deg som medlem, enten til workshop eller i en mer offentlig setting som du kan velge. Vi krever ingen forhåndskunnskaper, men medlemskap fordrer at du er aktiv i laget, enten ved workshops, lokale events eller i markedssesongen.

  • Du som søker prøvemedlemsskap må bo i Tromsø eller nær omegn.
  • Du plikter å lese lagets visjon, formål og vedtekter, samt våre retningslinjer i forhold til autentisitet og framferd.
  • Ved søknad om prøvemedlemskap må du fylle ut skjemaet under her og svare på de innledende spørsmålene.
  • Prøvetida er på 3mnd. I prøvetiden må du vise deg aktiv i laget, enten ved workshops, lokale events eller i markedssesongen. Du vil ha tilgang til vikinglagets lukkede Facebookgruppe.
  • Innsigelse mot ditt medlemsskap kan fremmes før prøvemedlemsskapet aksepteres eller etter at prøvetida er over. Innsigelser kan diskuteres i et ting der alle parter er tilstede. Er innsigelsene etter dette fremdeles tilstede godkjennes ikke din søknad.
  • Dersom din søknad aksepteres vil dette bli bekreftet via epost.
  • Årsavgift er for tiden kr. 200,- og betales etter at prøvetida er over og vi har akseptert deg som medlem.
  • Dersom du ikke viser tegn til aktivitet innen 3 måneder etter innbetaling så vil du miste tilgang til Facebookgruppa.
  • Dette gjelder også hvis du forsvinner fra radaren vår i mer enn 3 måneder uten å underrette oss om dette.
  • Inaktivitet gir ikke rett til refusjon.

Du kan be om tilgang til Facebookgruppa igjen på et senere tidspunkt og din søknad vil da vurderes på bakgrunn av tidligere aktivitet og dialog om forventet aktivitet.

straumeyjar_shield_white_whitebg

Søk om prøvemedlemsskap her/ apply for a trial membership here:

straumeyjar_shield_white_whitebg

Reklamer