Straumeyjar er en paraplyorganisasjon for historiske håndverkerlag, våpenlag og historisk formidling og gjenskapning i Tromsø og nær omegn. Gruppa oppsto i 2009 fordi bueskytterne ønsket å gjøre mer enn å lage piler og utstyr til bueskyting, og ble formalisert sommeren 2010. Siden da har gruppa fortsatt å vokse, og i 2011 begynte prosessen med å samle flere historiske lag under samme fane.

Lagets aktiviteter har ikke partipolitisk eller religiøst innhold. Medlemmene interesserer seg mest for periodene mellom romertid og renessanse i Nord-Europa og Skandinavia, og har fokus på tidsepokene fra jernalder/ vikingtid til sen middelalder. Under paraplyen finnes det et vikinglag og et buelag, og vi har gode relasjoner til blankvåpenlaget Frie Duellister. Straumeyjar er norrønt for «øya i strømmen», som også er betydninga av stedsnavnet «Tromsø.»

Scroll lengre ned for å finne informasjon om medlemsskap i de enkelte gruppene i laget.

Vi har samarbeidet med flere lokale organisasjoner og bedrifter i forbindelse med forskjellige aktiviteter, for eksempel Aurora Fokus Kino, Tromsø Museum Universitetsmuseet, Unfrozen Pictures og Tønsviking Middelaldertun.

flyer2016 copy01

Last ned informasjonsbrosjyre om laget her.

Livet som «fritidsviking» er veldig hyggelig og lærerikt; folk i miljøet er sosialt intelligente, opptatt av familie og vennskap, og har ofte en sterk bevissthet rundt miljøvern, dyrevern samt økologisk dyrking og plantevern. Vikinger er opptatt av å lære og formidle, og i et vikinglag får du handverk, friluftsliv og sport uten at konkurransen nødvendigvis trenger å stå i fokus. Straumeyjars formål er å ivareta sine medlemmer, og respektere hverandres begrensninger og akseptere hverandres særegenheter. Dine kvaliteter vil derfor ikke bli målt i medaljer eller diplomer.

straumeyjar_shield_white_whitebg

Eksperimentell Arkeologi.

Vår tilnærming til arkeologi er til en viss grad eksperimentell, vi foretrekker en spørrende holdning og har valgt en praktisk utfoldelse. Vi lærer oss og holder i hevd gamle handverk, lager klær og tilbehør, husholningsartikler og mye annet som setter oss i stand til å forstå litt av de utfordringene folk hadde i hverdagen før i tida. De av medlemmene som også tilhører buelaget og/eller blankvåpenlaget produserer også utstyr relatert til disse disiplinene, f.eks. piler, kogger, armbeskyttere og annet.

straumeyjar_shield_white_whitebg

Verksted.

Ettersom vi ikke disponerer et egnet lokale inviterer medlemmene selv til workshops i sine hjem, noen ganger med et spesifikt håndtverk eller prosjekt for øye, men som oftest på generelt grunnlag. Den enkelte vert vurderer selv hvor mange deltagere det er plass til.

Dersom man jobber med plasskrevende prosjekter kan det være smart å diskutere dette med verten på forhånd.

Prosjekttyper kan for eksempel være;

  • søm av historiske klær
  • tilbehør av lær, som for eksempel belter og vesker
  • dekor av klær og tilbehør
  • brynjevev, til rustninger eller smykker
  • brikkevev
  • nålbinding

Dersom noen trenger hjelp til å komme i gang, brainstorming rundt et design, mønster, håndtverksmessige råd underveis, verktøy eller annet så har klubben mange ressurser i så måte.

Noen ganger tar vi disse gamle håndtverkene inn i vår egen tid, og lager ting som ikke er historisk korrekte, men som er nyttige og vakre alikevel.

Mot markedssesongen arbeider vi noen ganger med prosjekter som er til gavn for hele laget.

straumeyjar_shield_white_whitebg

Medlemsskap.

Som medlem i laget kan du bruke den kunnskapen du tilegner deg til det du vil, og vi vil ikke stille krav til epoke eller autensitet i det du lager for eget bruk. Dersom du skal representere laget må du derimot forholde deg til epoken som arrangementet vi skal delta i ønsker å gjenskape. Dette betyr at du er pliktig til å lese reglene for arrangementet, at minimumskravene til autensitet når det gjelder klesdrakt og utstyr blir fulgt, og at du respekterer de restriksjonene som arrangør har satt.

Du kan også treffe oss, enten til bueskyting eller håndverk, før du søker medlemsskap.

straumeyjar_shield_white_whitebg

 

Les mer om laget og vikinglivet:

Reklamer