Vi møtes som oftest til handverk på søndager; siden vi ikke har noe eget lokale inviterer medlemmene til workshop i egne hjem. Handverkernes formål er å lære seg gamle handverk ved å produsere klær og andre bruksgjenstander. Som regel dreier det seg om personlige prosjekter, men noen ganger planlegger vi større ting som enten gagner laget eller som bare krever andre fasiliteter enn det et vanlig hjem kan tilby. Vi lærer av hverandre og gir hverandre innspill og inspirasjon der det trengs. Dersom du er «fersking» vil du få masse hjelp, både til planlegging og utførelse.

[Foto og produkt: Atelier Verða]

Reklamer