banner_1230_01 copy
StraumEyjar Vikinglag jobber med historisk gjenskapning, eller reenactment som det ofte kalles. Dette er et begrep som noen ganger misforståes; mye fordi reenactment kan være så mange forskjellige ting, men også fordi det ofte forveksles med LARP. Kort forklart kan LARP være basert på fantasy, gaming enten for pc, konsoll eller på brett, eller man spiller ut en gitt karakter i en historie eller rundt en historisk hendelse. Reenactment handler om å gjenskape en epoke i historien, men man spiller ikke en karakter; man er seg selv.

Straumeyjars medlemsmasse består av både akademikere og legfolk, og det vil naturlig nok være litt variasjon i holdninger om hva som er rett tilnærming til vår historie. Klubbens grunntanke er imidlertid å jobbe ut fra et ekspermentelt arkeologisk ståsted, og at fakta sammen med resonnerings- og forestillingsevne samt vilje til kommunikasjon oftest fører oss nærmest en sansynlig sannhet. Det er stor takhøyde blant oss og i møte med nye medlemmer er vi ikke veldig puritanske, for vi vet at vår egentlige historie er så spennende at de fleste ender opp med å ønske seg en viss grad av autensitet, og veien mot målet er forskjellig. Vårt primære mål å lære om historie og forsøke å holde gamle handverk i hevd, og midlene våre er veldig «hands-on.» Vi konsentrerer oss om ca.700-1100 e.kr. men det er flere av medlemmene som har andre epoker som interessefelt, og mange har også sine fandoms både når det gjelder litteratur, film og spill.

Markedssesongen er som ei tidsreise, vekk fra vår moderne tidsalders ubegripelige krav om det perfekte liv, det perfektive ytre og hjem. Vi bor i leir sammen med likesinnede i alle aldre, og selv om en viss «glampingfaktor» er tilstede, (autentiske telt, senger og mat), så ser vi alltid hverandre i et veldig ærlig lys hele tida. Vi har ikke speil, og hverdagen krever ingen fancy frisyre eller make-up. Selv om vi beundrer hverandres handverksprosjekter og nyinnkjøpte «bling», og selv om noen kan sies å være i overkant rigide når det kommer til autensitet, så er alle akkurat like svette og rufsete og ingen har flekkfrie klær. Akkurat som livet er ellers i året så er markedslivet ikke utelukkende en dans på roser, men stemningen er avslappet og folk aksepterer hverandres egenheter.

Denne kombinasjonen av fritid, læring og formidling sammen med reiser og naturopplevelser er faktorene som gjør at vi vender tilbake til markedene og velger bort storbyferien og stranda.

Les mer om laget her.

Reklamer